Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 15/09 z dnia 15.01.2009 r. w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych

 

Zarządzenie Nr 15 /09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 stycznia 2009r.

w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Przekazuję nieodpłatnie 20 m3 drewna wielkowymiarowego z lasów komunalnych dla Pana Franciszka Zawojskiego zam. Potoczek 1 z przeznaczeniem na odbudowę więźby dachowej budynku mieszkalnego, zniszczonej na skutek pożaru w dniu 03.01.2009r.

§2

Zobowiązuję Pana Franciszka Zawojskiego do przedstawienia rozliczenia materiałowego powierzonego drewna w terminie 1 roku od otrzymania przyznanego drewna.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Dariuszowi Kosacz.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, 15 stycznia 2009r.


Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Kosacz
Data wytworzenia: 2009-01-15
Wersja XML