Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 5/09 z dnia 08.01.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego Plac Wolności 27/6 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie nr 5/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 08 stycznia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego Plac Wolności 27/6 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr VIII/50/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie innymi niż lokale mieszkaniowe i budynki jednorodzinne - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Pana Aleksandra Głowackiego zajmowany lokal użytkowy Plac Wolności 27/6, położony w Międzylesiu (dz. nr 185/52, pow. 186 m2, KW 57654).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 08 stycznia 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-01-08
Wersja XML