Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 86/2011 w spr. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


 

 

                                    ZARZĄDZENIE Nr     86 / 2011                                 
BURMISTRZA   MIASTA I GMINY   MIĘDZYLESIE
z dnia 04 maja 2011 r.
 
 
 
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
                             
 
           Na   podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 854),
po konsultacji ze Związkami Zawodowymi
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
W § 6 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 271/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
 
 
„4. POŻYCZKI NA REMONT I MODERNIZACJĘ MIESZKAŃ
     Przyznawane na wniosek pracownika (emeryta lub rencisty) do wysokości 3 000 zł., nieoprocentowane, rozłożone na miesięczne raty, spłacane maksymalnie w okresie 2 lat, gwarantowane przez dwóch zatrudnionych w jednostce, do której stosuje się Regulamin poręczycieli. Prawo do ubiegania się o pożyczkę mają pracownicy, emeryci i renciści nie zadłużeni z tytułu jej poprzedniego otrzymania (nie wcześniej niż po spłaceniu ostatniej raty). Wysokość oraz szczegółowe warunki spłaty pożyczki, które uzależnione są od sytuacji życiowej oraz mieszkaniowej wnioskodawcy i jego rodziny określa umowa pożyczki.”
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                BURMISTRZ
                         / - / Tomasz   Korczak
 
Międzylesie,   04  maj 2011 r.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sekretarz MiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kruk
Data wytworzenia: 11.05.2011 r.
Wersja XML