Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 15/2011 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Plac Wolności 9/2 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie nr 15/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 02 lutego 2011 r.

 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Plac Wolności 9/2 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

 
W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

 
§ 1

 
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Pani Teresy Czaja zajmowany lokal mieszkalny Plac Wolności 9/2 w Międzylesiu (dz. nr 187/70, pow. 353 m2, KW SW1K/00066886/3).

 
§ 2

 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 
§ 3

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
Międzylesie, dnia 02 lutego 2011 r.

Burmistrz Tomasz KorczakPodmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-02-02

 

Wersja XML