Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 17/2011 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Zarządzenie nr 17 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 02 lutego 2011 r.

 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 
Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:

 
§ 1

 
Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Długopole Górne, Pisary, Międzylesie oraz Nowej Wsi, wykazanych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 
§ 3

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Międzylesie, dnia 02 lutego 2011 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

PDFzałącznik NR 1 wykaz do zarządzenia z dnia 02.02.2011.pdf
 

Brak opisu obrazka

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-02-02

 

 

 


PDFzałącznik NR 1 wykaz do zarządzenia z dnia 02.02.2011.pdf

JPEGWykaz nr 2 do zarządzenia nr 11_2011.jpeg

Wersja XML