Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 3/11 z dnia 13.01.2011 r. w sprawie dofinansowania konkursu Najładniejsza Choinka

 

Zarządzenie nr 3/11

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 stycznia 2010r. 

w sprawie dofinansowania konkursu ,,Najładniejsza Choinka" w Gminie Międzylesie

na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje :
 

Z działu – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność – budżet Gminy na rok 2011 – przeznaczam kwotę w wysokości 2.100 złotych na dofinansowanie konkursu pn. ,,Najładniejsza Choinka" w gminie Międzylesie dla:

 1. Rady Sołeckiej wsi Jodłów...........................100 zł.

 2. Rady Sołeckiej wsi Nowa Wieś....................100 zł

 3. Rady Sołeckiej wsi Boboszów......................100 zł

 4. Rady Sołeckiej wsi Długopole Górne...........100 zł

 5. Rady Sołeckiej wsi Jaworek.........................100 zł.

 6. Rady Sołeckiej wsi Gajnik............................100 zł

 7. Rady Sołeckiej wsi Lesica ............................100 zł

 8. Rady Sołeckiej wsi Dolnik............................100 zł

 9. Rady Sołeckiej wsi Goworów.......................100 zł

 10. Rady Sołeckiej wsi Szklarnia........................100 zł

 11. Rady Sołeckiej wsi Pisary.............................100 zł

 12. Rady Sołeckiej wsi Smreczyna.....................100 zł

 13. Rady Sołeckiej wsi Michałowice...................100 zł

 14. Rady Sołeckiej wsi Domaszków...................100 zł

 15. Rady Sołeckiej wsi Różanka.........................100 zł

Przeznaczam kwotę w wysokości 600 zł. za zajęcie pierwszych trzech miejsc dla:

 1. Rady Sołeckiej wsi Różanka - I miejsce......................300 zł

 2. Rady Sołeckiej wsi Nowa Wieś – II miejsce...............200 zł

 3. Rady Sołeckiej wsi Goworów – III miejsce................100 zł

§2 

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się inspaktor Annie Kulbaka

 2. Ustala sie termin ostatecznego rozliczenia do 4 lutego 2011 r.


 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 13 stycznia 2011r.

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kulbaka
Data wytworzenia: 2011-01-13

 

Wersja XML