Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie NR 240/2009 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne i lokale socjalne obowiazujące na terenie Gminy Międzylesie z dnia 25 listopada 2009r.

Zarządzenie nr 240/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25 listopada 2009 roku

 

w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne i lokale socjalne obowiązujące na terenie Gminy Międzylesie.

Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) i wykonaniu uchwały nr V/21/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011

 

Zarządzam co następuje: 

§ 1

1. Stawka bazowa czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 1,93 zł,

2. Stawka bazowa czynszu za lokale socjalne za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 0,41 zł,

 

§ 2

Zobowiązuję Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu do pisemnego wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu najemcom lokali mieszkalnych. Wypowiedzenia należy dokonać z 3-miesięcznym okresem, na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Tomasz Korczak
Data wytworzenia: 2009-11-25
Wersja XML