Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe Z-cy Burmistrza ,Skarbnik, Sekretarz, Kierowników Referatów za 2010r

Z-ca Burmistrza

 PDFPiotr Kensicki -Za Burmistrza.PDF

Skarbnik

PDFHelena Leka.PDF

Sekretarz

PDFAleksandra Kruk.PDF

Gł.Księgowy

PDFAgata Ziental.PDF

PODATKI

PDFDaria Bartkowska.PDF

PDFMonika Makarska.PDF

PDFMaria Kijewska.PDF

Ref.Organizacyjny

PDFDanuta Kałużna.PDF

Ref.Infrastruktury Technicznej

PDFKrzysztof Ważgint.PDF

Kier.USC

  PDFIzabela Kuś.PDF

Ref. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

PDFWiesława Szyrszeń.PDF

Stanowisko do Spraw Oświaty

PDFZdzisław Krutkiewicz.PDF

 Jednostki Oświatowe w Gminie Międzylesie

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Domaszkowie

 PDFAlicja Jakubczak.PDF

Przedszkole w Międzylesiu

PDFMałgorzata Strzelczyk.PDF

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Goworowie

PDFRoman Boos.PDF

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym

 PDFUrszula Bober.PDF

Szkoła Podstawowa w Międzylesiu

 PDFRyszard Bodnar.PDF

 ZGKIMw Międzylesiu

PDFKrzysztof Kowalski.PDF

MGOK w Międzylesiu

 PDFTeresa Sobierska.PDF

 OPS w Międzylesiu

PDFAnna Kronenberger.PDF

 Biblioteka Publiczna w Międzylesiu

PDFBeata Muszyńska.PDF

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)


PDFoświadczenie Z-ca Burmistrza.pdf


PDFAgata Ziental.PDF

PDFAleksandra Kruk.PDF

PDFDanuta Kałużna.PDF

PDFHelena Leka.PDF

PDFIzabela Kuś.PDF

PDFKrzysztof Ważgint.PDF

PDFWiesława Szyrszeń.PDF

PDFZdzisław Krutkiewicz.PDF

PDFAlicja Jakubczak.PDF

PDFAnna Kronenberger.PDF

PDFBeata Muszyńska.PDF

PDFMałgorzata Strzelczyk.PDF

PDFKrzysztof Kowalski.PDF

PDFRoman Boos.PDF

PDFRyszard Bodnar.PDF

PDFTeresa Sobierska.PDF

PDFUrszula Bober.PDF

PDFMaria Kijewska.PDF

PDFMonika Makarska.PDF

PDFDaria Bartkowska.PDF

PDFPiotr Kensicki -Za Burmistrza.PDF

PDFoświadczenie Z-ca Burmistrza.pdf

Wersja XML