Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty, formularze i wnioski do pobrania


Druki do pobrania:

Ewidencja działalności gospodarczej:

 

Sprzedaż napojów alkoholowych:

DOCMiędzylesie - Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych.doc

DOCMiędzylesie- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-1.doc

Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

DOCzgloszenie-zmiany-w-zezwoleniu.doc

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

DOCOswiadczenie_roczne_wartosc_sprzed_nap_alkoholowych_2016.doc

Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

DOCKarta projektu wraz z regulaminem - GFPiRPA.doc

DOCSprawozdanie z realizacji projektu z GFPiRPA.doc

 

Gminny Fundusz Przedziwdziałania Narkomanii:

DOCRegulamin z wnioskiem GFPN.doc

DOCXsprawozdanie GFPN.docx

 

Obiekty świadczące usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi:

DOCwpis-do-ewidencji-obiektow-swiadczacych-uslugi-hotelarskie.doc

Klauzula informacyjna RODO

Masz zapytanie, chcesz wiedzieć więcej ?

Napisz na adres:    z dopiskiem "Referat Organizacyjny"

Wersja XML