Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2010 ROK

DOCUchwała- w sprawie podatku od nieruchomości .doc

DOCUchwała - w sprawie opłaty targowej.doc

DOCU c h w a ł a-w sprawie podatku od środków transportowych.doc

Podmiot udostępniający: Ref.Podatki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: D.Pająk
Data wytworzenia: 2010-01-13


DOCU c h w a ł a-w sprawie podatku od środków transportowych.doc

DOCUchwała - w sprawie opłaty targowej.doc

DOCUchwała- w sprawie podatku od nieruchomości .doc

Wersja XML