Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

10. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zakres

                                              Opłata od posiadania psów      

 

   Zgodnie ze zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych od 01.01.2008 został zniesiony podatek od posiadania psów. Każda Gmina może natomiast, nieobligatoryjnie, wprowadzić opłatę porządkową od posiadania psów, na zasadach określonych przez Radę Gminy. W 2008 roku obowiązywała taka opłata w kwocie 30,00 zł za jednego psa. Od 01.01.2009 Rada Gminy podjęła decyzję o zniesieniu tej opłaty na terenie Naszej Gminy.    

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

 

informację wytworzył: Monika Makarska
za treść odpowiada: Monika Makarska
data wytworzenia: 06.01.2009.
Wersja XML