Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

A03.WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

 

WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

 

ZAKRES

      Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

      Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego

      oraz zaświadczeń dla:

1.        Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych(rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki)rodzeństwa i małżonka:

·         Podanie

·         Dowód osobisty

2.        Innych osób, które wykażą interes prawny:

·         Podanie

·         Dowód osobisty

·         Dokument wykazujący interes prawny

3.        Osób upoważnionych:

·         Podanie

·         Dowód osobisty

·         Pełnomocnictwo notarialne

WYNIK  SPRAWY

1.        Odpis aktu stanu cywilnego(skrócony lub zupełny),

2.        Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,

3.        Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

      Niezwłocznie

UWAGI

1.        Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzającego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

2.        Odpisy i zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej: 

 odpis skrócony  - 22zł

odpis zupełny - 33 zł

3. Zaświadczenie o dokonanych w księgachj stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi - 24 zł

4. Pozostałe zaświadczenia - 17 zł

PODSTAWA  PRAWANA

1.        Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36  poz.180 z późn. zmianami).

2.        Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003
Wersja XML