Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

A05.UZUPEŁNIENIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

UZUPEŁNIENIE AKTÓW  STANU CYWILNEGO

 

ZAKRES

          Uzupełnienia aktów stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

          USC  I piętro  pokój  nr 8

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1.        Podanie.

2.        Dowód osobisty strony.

3.        Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego dane w akcie zostaną uzupełnione.

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

          Decyzja

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

1.        Siedem dni.

2.        W sprawach skomplikowanych do 1-go miesiąca.

UWAGI

          Uzupełnienie aktu stanu cywilnego podlega opłacie skarbowej:  decyzja – 39,00zł.

PODSTAWA PRAWANA

1.        Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36,poz.180 z późn. zmianami).

2.        Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003
Wersja XML