Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

A10. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWANEJ DO ZAWARCIA ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWANEJ DO ZAWARCIA ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 

ZAKRES

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej dozawarcia małżeństwa za granicą:

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

        USC  I piętro  pokój nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Podanie.
 2. Dowód osobisty.
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia , o ile nie został sporządzony w  miejscowym USC.
 4. pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
 5. Od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim:

·         Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – dla osób rozwiedzionych,

·         Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka – dla wdowców i wdów.

 

WYNIK SPRAWAY – SPOSÓB ZAŁATWIANIA

      Zaświadczenie

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

      Siedem dni

UWAGI

  Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej zaświadczenie – 38,00 zł.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36,poz.180 z późn. zmianami).

 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003
Wersja XML