Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

A09.OŚWIADCZENIA O UZNANIU DZIECKA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

OŚWIADCZENIA O UZNANIU DZIECKA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

ZAKRES

      Oświadczenia o uznaniu dziecka składane przed Kierownikiem

       Urzędu Stanu Cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Dowody osobiste rodziców.
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie względnie odpis skrócony aktu  zgonu współmałżonka (dla kobiet, które pozostawały w związku małżeńskim).
 3. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego, gdy jego akt urodzenia został sporządzony w innym USC.
 4. Zaświadczenie lekarskie o ciąży kobiety w przypadku uznania dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego.

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

       Protokół

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

      Niezwłocznie

UWAGI

      Przyjęcie Oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej

PODSTAWA PRAWANA

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36,poz.180 z późń. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy   (Dz. U. Nr 9 poz.59 z późn. zmianami).
 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003
Wersja XML