Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

A08.OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

OŚWIADCZENIE  O  POWROCIE  OSOBY ROZWIEDZIONEJ  DO  NAZWISKA, KTÓRE  NOSIŁA PRZED  ZAWARCIEM  MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM  URZĘDU STANU CYWILNEGO 

ZAKRES

      Oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które

      nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed

      Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

      USC  I piętro  pokój nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Dowód osobisty.
 2. Prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa (w wypadu, gdy osoba zainteresowana zawierała związek małżeński w innym USC.

WYNIK SPRAWAY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

     Protokół.

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

     Niezwłocznie

UWAGI

     Przyjęcie oświadczenia podlega opłacie skarbowej: oświadczenie- 11,00 zł.

PODSTAWA PRAWANA

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz.1975 z póżń. zmianami).

 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003
Wersja XML