Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

A04.SPROSTOWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

SPROSTOWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

ZAKRES

          Sprostowanie aktów stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

         USC   I piętro  pokój nr 7

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1.        Podanie.

2.        Dowód osobisty strony.

3.        Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis.

WYNIK SPRAWY- SPOSÓB ZAŁATWIENIA

           Decyzja

TERMIN- CZAS TRWANIA SPRAWY

1.        Siedem dni

2.        W sprawach skomplikowanych do 1-go miesiąca.

UWAGI

Sprostowanie aktu stanu cywilnego podlega opłacie skarbowej:

  decyzja – 39,00 zł.

PODSTAWA PRAWANA

1.        Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz.180 z późn. zmianami).

         2.  Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003
Wersja XML