Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7. OBOWIĄZEK PODATKOWY - Podatek od posiadania psów

  

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Zakres

                                   Podatek od posiadania psów      

Uwagi

       Podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.

       Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania do 31 marca roku podatkowego ,a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna

      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.)
informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r
Wersja XML