Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

9. OBOWIĄZEK PODATKOWY - opłata administracyjna

 

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Zakres

     Opłata administracyjna

Uwagi

     Opłatę administracyjną pobiera się od następujących czynności:

     - od sporzadzenia testamentu,

     - od przechowywania testamentu,

     - od wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

     Opłata administracyjna jest płatna gotówką, z chwilą zgłoszenia wykonania czynności - w kasie Urzędu.

Podstawa prawna

     Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm. Dz.U.Nr 200, poz.1683     informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska 
data wytworzenia: 29.08.2003r

Wersja XML