Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8. OBOWIĄZEK PODATKOWY - opłata targowa

 

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Zakres

     Opłata targowa

 

Uwagi

     Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

     Opłata targowa jest pobierana bezpośrednio na targowisku.

Podstawa prawna

      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U.z 2002r.Nr 9, poz.84ze zm. Dz.U.Nr 200, poz.1683).


informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r

Wersja XML