Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3. OBOWIĄZEK PODATKOWY - Zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Zakres

     Zgłaszanie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

     Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

     1.Kserokopia umowy sprzedaży pojazdu, (oryginał do wglądu),

     2.Decyzja o wycofaniu na stałe pojazdu z ruchu (do wglądu)

     3.Wypełnienie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznika do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A.

Uwagi

     Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub nastąpiło przeniesienia własności pojazdu na inną osobę.

Podstawa prawna

     Ustawa  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2002r. Nr9, poz.84 ze zm. Dz.U.Nr 200, poz.1683).

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r
Wersja XML