Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 

Zakres

     Wydawanie zaświadczeń w sprawie:

      1. Przeciętnego dochodu z pracy na gospodarstwie rolnym,

      2. O wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,

      3. Uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych,

      4. O posiadaniu gospodarstwa rolnego w celu uzyskania decyzji o przyznaniu indywidualnej kwoty  mlecznej,

      5. Dotyczące wielkości użytkowanych gruntów będących podstawą do uzyskania dopłat z tytułu sprzedaży zboża. 

      6. Zaległości podatkowych.

Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

      Wniosek z uiszczoną opłatą skarbową zainteresowanego podatnika o wydanie zaświadczenia.

       Do pkt 3 - dowód rejestracyjny lub umowa kupna ciągnika (oryginały do wglądu).

Wynik sprawy - sposób załatwienia

      Wydanie zaświadczenia. Wymagana opłata skarbowa.

     Zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86, poz.960 z późniejszymi zmianami).

Termin - czas trwania sprawy.

     7 dni od złożenia wniosku

Uwagi

    Nie istnieje możliwość odwołania. Zaświadczenie można tylko sprostować.

    Zaświadczenia wydawane są w oparciu o prowadzoną przez Referat ewidencję, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu organu podatkowego.

Podstawa prawna.

   Akt 306a - 206 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r, Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 z późn.zmianami)

 

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Jadwiga Oksińska
data wytworzenia: 29.08.2003r

Wersja XML