Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wzory wniosków do pobrania

DOCwniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych.doc

DOCwniosek o przyznanie lokalu.doc

DOCWNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO.doc

DOCwniosek o nadanie numeru adresowego.doc

DOCXwniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.docx

DOCWNIOSEK NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW.doc

DOCwniosek_o_wykup_lokalu_użytkowego.doc

DOCwniosek o wykup lokalu mieszkalnego.doc

DOCwniosek o przekształcenie prawa użytkowania.doc

DOCwniosek_o_dzierżawę-.doc

DOCwzor_wniosku_wypis_i_wyrys.doc

 

Wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

DOCXWniosek o zmianę MPZP.docx

PDFWniosek o zmianę MPZP.pdf

 

Wniosek do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie

DOCXWniosek o zmianę Studium.docx

PDFWniosek o zmianę Studium.pdf

DOCWniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.doc

DOCZalacznik do wniosku o wpisanie do rejestru rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych- zaswiadczenie (wzor).doc

DOCwniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych.doc

PDFwniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych.pdf

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Międzylesie:

DOCwniosek-o-wydanie-zezwolenia-w-zakresie-ochrony-przed-bedomnymi-zwierzetami-na-terenie-miasta-i-gminy-miedzylesie.doc

PDFwniosek-o-wydanie-zezwolenia-w-zakresie-ochrony-przed-bedomnymi-zwierzetami-na-terenie-miasta-i-gminy-miedzylesie.pdf

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Międzylesie:

DOCwniosek-grzebowiska-i-spalarnie-zwlok-zwierzecych.doc

PDFwniosek-grzebowiska-i-spalarnie-zwlok-zwierzecych.pdf

Wniosek w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt:

DOCwniosek-w-zakresie-prowadzenia-schroniska-dla-zwierzat.doc

PDFwniosek-w-zakresie-prowadzenia-schroniska-dla-zwierzat.pdf

Wersja XML