Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA II KWARTAŁ 2013 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie
 
za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 r.
           
 
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie pod początku roku
A. DOCHODY
 
 21 628 558,62
10 837 028,42
B. WYDATKI
 
             21 234 851,62
10 700 312,95
B1.wydatki bieżące
 
19 195 369,62
                    9 330 150,93
B2.wydatki majątkowe
 
 2 039 482,00
                    1 370 162,02
C..NADWYŻKA/DEFICYT
 
   393 707,00
                       136 715,47
D.FINANSOWANIE
 
-393 707,00
                       522 397,02
D1.PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego :
1 008 653,00
                   1 223 577,02
Kredyty i pożyczki
w tym:
                      0,00
                            0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
 
 0,00
                            0,00
inne źródła
 
1 008 653,00
                  1 223 577,02
D.2 ROZCHODY ogółem
z tego :
              1 402 360,00
                     701 180,00
Spłaty kredytów i pożyczek
 
              1 402 360,00
                     701 180,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
 
              1 402 360,00
                     701 180,00
 
 
Informację sporządziła:
Agata Ziental
Główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie 19.06.2013 r.Podmiot udostępniający: SFN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-06-30
Wersja XML