Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA I KWARTAŁ 2013 r.


 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie
 
za okres od początku roku do 31 marca 2013 r.
           
 
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie pod początku roku
A. DOCHODY
 
21 314199,00
6 180 215,81
B. WYDATKI
 
             20 920 492,00
4 974 588,33
B1.wydatki bieżące
 
18 945 203,00
                   4 656 632,33
B2.wydatki majątkowe
 
 1 975 289,00
                      317 956,00
C..NADWYŻKA/DEFICYT
 
    393 707,00
                   1 205 627,48
D.FINANSOWANIE
 
  -393 707,00
                      857 774,46
D1.PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego :
1 008 653,00
                   1 208 364,46
Kredyty i pożyczki
w tym :
                      0,00
                            0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
 
0,00
                            0,00
inne źródła
 
1 008 653,00
                   1 208 364,46
D.2 ROZCHODY ogółem
z tego :
              1 402 360,00
                      350 590,00
Spłaty kredytów i pożyczek
 
              1 402 360,00
                      350 590,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
 
             1 402 360,00
                      350 590,00
 
 
Informację sporządziła :
Agata Ziental
Główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie 16.04.2013 r.
 
 
  

Podmiot udostępniający: SFN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-04-16
Wersja XML