Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIĘDZYLESIE ZA IV KWARTAŁ 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie
 
za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r.
           
 
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie pod początku roku
A. DOCHODY
 
22 496 899,00
21 154 818,89
B. WYDATKI
 
             23 620 915,00
21 102 496 46
B1.wydatki bieżące
 
19 849 605,00
                  18 698 651,20
B2.wydatki majątkowe
 
3 771 310,00
                    2 403 845,26
C..NADWYŻKA/DEFICYT
 
-1 124 016,00
                          52 322,43
D.FINANSOWANIE
 
1 124 016,00
                     1 156 042,03
D1.PRZYCHODY OGÓŁEM
z tego :
3 087 973,00
                     3 119 999,03
Kredyty i pożyczki
w tym :
              1 650 000,00
                     1 650 000,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
 
0,00
    0,00
nadwyżka z lat ubiegłych
 
                     0,00
    0,00
inne źródła
 
             1 437 973,00
                    1 469 999,03
D.2 ROZCHODY ogółem
z tego :
             1 963 957,00
                   1 963 957,00
Spłaty kredytów i pożyczek
 
             1 963 957,00
                   1 963 957,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
 
             1 404 457,00
                   1 404 457,00
 
 
Informację sporządziła :
Agata Ziental
Główny księgowy Urzędu Miasta i Gminy
Międzylesie 18.02.2013 r.
 

 
Podmiot udostępniający: SFN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 18.02.2013
Wersja XML