Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA I REFUNDACJI DO RÓŻNORODNYCH FORM DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 

Podmiot udostępniający: ZSzP w Domaszkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dyrektor - Alicja Jakubczak
Data wytworzenia: 2011-09-26


DOCRegulamin przyznawania dofinansowania do różnorodnych form doszt. i dosk. nauczycieli.doc


DOCRegulamin przyznawania dofinansowania do różnorodnych form doszt. i dosk. nauczycieli.doc

Wersja XML