Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PLAN FINANSOWY NA 2006 ROK


PLAN  FINANSOWY

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM.PRZYJACIÓŁ DZIECI

W DOMASZKOWIE

NA 2006 r.

 

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

 

Par.

Nazwa paragrafu

Kwota

 

3020

 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

44.837

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników      

 

 

499.403

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

38.460

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

89.843

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

12.235

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

22.000

 

4240

 

Zakup pomocy dydaktycznych

 

 

1.000

 

4260

 

Zakup energii

 

 

58.393

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

 

4.000

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

1.000

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

12.000

 

4350

 

Zakup usług do sieci internet

 

 

1.920

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

2.500

 

4430

 

Ubezpieczenie obiektu

 

 

1.200

 

4440

 

Odpis na ZFŚS

 

 

44.262

 

                       R A Z E M :

 

833.053

 

 

 

 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

 

 

 Par.  

Nazwa paragrafu

Kwota

 

3020

 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

2.940

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników      

 

 

25.897

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

2.210

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

5.560

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy 

 

 

757

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia    

 

 

652

 

4260

 

Zakup energii

 

 

10.500

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

50

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

1.500

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

200

 

4440

 

Odpis na ZFŚS

 

 

1.946

 

RAZEM:

 

52.212


 

Rozdział  80104 -  Przedszkola

 

Par.

Nazwa paragrafu

Kwota

 

3020

 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

7.134

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników      

 

 

129.603

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

8.716

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

22.000

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

3.000

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia    

 

 

3.000

 

4240

 

Zakup pomocy dydaktycznych

 

 

500

 

4260

 

Zakup energii

 

 

40.219

 

 

4270

 

Zakup usług remontowych

 

 

1.000

 

 

4280

 

Zakup usług zdrowotnych

 

 

400

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

6.494

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

500

 

4430

 

Ubezpieczenie obiektu

 

 

350

 

4440

 

Odpis na ZFŚS

 

12.084

 

                       R A Z E M :

 

235.000


 

 

 

 

 

 Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

 

 Par.

Nazwa paragrafu

 

Kwota

3250

Stypendia różne

 

2.500

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.084

4410

Podróże służbowe krajowe

 

986

 

RAZEM:

 

5.570

 

 

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

Rozdział 85401- Świetlica Szkolna  w Domaszkowie

 

Par.

Nazwa paragrafu

 

Kwota

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

1.894

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

53.225

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4.435

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

11.623

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

1.583

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

400

4440

Odpis na ZFŚS

 

4.278

 

RAZEM:

 

77.438

 

 
informację wytworzył(a): Grażyna Ciuba
za treść odpowiada: Grażyna Ciuba
data wytworzenia: 24.04.2006 r.
Wersja XML