Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przepisy Prawne

Przepisy Prawne na podstawie, których Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu udziela pomocy finansowej osobom
i rodzinom zawierają się w następujących ustawach:

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami)

- ustawa o dodatakach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 71 poz.734 ze zmianami)

- ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.
(Dz. U. Nr 228 poz.2255 ze zmianami)

 

- ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(Dz.U. Nr 192 poz.1378 ze zmianami)

 Treści ustaw znajdują się w załącznikach.


PDFustawa o pomocy społecznej

PDFustawa o dodatkach mieszkaniowych

PDFustawa o świadczeniach rodzinnych

PDFustawa o postepowaniu wobec dłuzników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej


PDFustawa o pomocy społecznej

PDFustawa o dodatkach mieszkaniowych

PDFustawa o świadczeniach rodzinnych

PDFustawa o postepowaniu wobec dłuzników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej

Wersja XML