Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Praca Socjalna

Praca socjalna

zgodnie z art. 45 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

 

Praca socjalna prowadzona jest:

 

 1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności    
  i samodzielności życiowej;
 2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

 

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Wersja XML