Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr XVIII/99/12 w spr. wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Treść uchwały w formie załącznika 

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody z dnia 24 lipca 2012 stwierdzono nieważność par. 1 ust. 3, oraz par. 2 uchwały. Uchwała funkcjonuje z wyłączeniem par. 1 ust. 3 oraz par. 2 uchwały.
Podmiot udostępniający: Rada Miejska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: A. Nalborczyk
Data wytworzenia: 30.07.12


PDFIT. zezwolenie. projekt.pdf


PDFIT. zezwolenie. projekt.pdf

Wersja XML