Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół nr 15-2012 z XV Sesji RM w Międzylesiu w dniu 24 kwietnia 2012 r.

Treść protokołu w formie załącznika
 

 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: A. Nalborczyk
Data wytworzenia: 9.05.2012


DOCXP r o t o k ó ł Nr 15-2012 z XV Sesji RM dnia 24 kwietnia br...docx


DOCXP r o t o k ó ł Nr 15-2012 z XV Sesji RM dnia 24 kwietnia br...docx

Wersja XML