Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr XL/248/2010 w spr. zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Treść uchwały w formie załącznika 

Podmiot udostępniający: Prac. adm. RM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: A. Kosowska
Data wytworzenia: 22.03.2010


DOCuchwala RM Nr XL-248-010 z dn.9 marca 2010r. w sprawie zmian w budzecie.doc

DOCuzasadnienie do uchwaly XL-248-010 z dn.9 marca 2010r. w sprawie zmian w budzecie.doc

XLSzal nr 1 do uchwaly XL-248-010 zmiany dochodow.xls

XLSzal nr 2 do uchwaly nr XL-248-010 zmiany wydatkow.xls

XLSzalaczniki do uchwaly Nr XL-248-010 z 9 marca 2010.xls


DOCuchwala RM Nr XL-248-010 z dn.9 marca 2010r. w sprawie zmian w budzecie.doc

DOCuzasadnienie do uchwaly XL-248-010 z dn.9 marca 2010r. w sprawie zmian w budzecie.doc

XLSzal nr 1 do uchwaly XL-248-010 zmiany dochodow.xls

XLSzal nr 2 do uchwaly nr XL-248-010 zmiany wydatkow.xls

XLSzalaczniki do uchwaly Nr XL-248-010 z 9 marca 2010.xls

Wersja XML