Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXV/211/2009 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009r.

Treść uchwały w formie załącznika 

Podmiot udostępniający: Prac. administrac. RM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Skarbnik MiG
Data wytworzenia: 28.10.2009


DOCuchwala RM nr XXXV-211-09 z dn[1].13 pazdziernika 2009 w spr. przyjecia informacji za I pol 2009r..doc

DOCI polrocze 2009 - opisowka.doc

DOCInformacja z wykonania BUDZETU ZA I polrocze 2009.doc

DOCopisowka do sprawozdania biblioteka.doc

ODTsprawozd opisowe I pol. 09 MGOK.odt


DOCuchwala RM nr XXXV-211-09 z dn[1].13 pazdziernika 2009 w spr. przyjecia informacji za I pol 2009r..doc

DOCI polrocze 2009 - opisowka.doc

DOCInformacja z wykonania BUDZETU ZA I polrocze 2009.doc

DOCopisowka do sprawozdania biblioteka.doc

ODTsprawozd opisowe I pol. 09 MGOK.odt

Wersja XML