Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni VI kadencji w latach 2010-2014

WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

w kadencji 2010-2014

Marcinek Jerzy - Przewodniczący RM

Tatarek Maria - Z-ca przewodniczącego RM

 

 

Bańkowski Janusz

Lassota Przemysław

Czech Łukasz

Dragan Krystyna

Dzięcioł Janina

Mendel Artur

Mendel Władysław

Mokra Janina

Płaziak Małgorzata

Pyziak Agnieszka

Rusinek Krzysztof

Szura Stanisław

Włoszczyński Andrzej

 

Wersja XML