Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI NABORU PRACOWNIKÓW

 

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY

NA BASENIE KĄPIELOWYM W MIĘDZYLESIU
 

    Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458) na stanowiska:

 
1/ kierownika basenu kąpielowego przyjęta została oferta Pana Piotra Kensickiego zam.

    Różanka,

 2/ pracownika administracyjno-gospodarczego przyjęta została oferta Pani Katarzyny
    Grzybowskiej-Kania zam. Goworów.  


Uzasadnienie
       Wybrane kandydatury spełniły wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze.

                                         W związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało rozstrzygnięte.

 
                                                                                      Burmistrz


                                                                                    (-) Tomasz Korczak

 

Międzylesie, 15.07.2013 r.


 

Podmiot udostępniający: Sekretarz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: A.Kruk
Data wytworzenia: 2013-07-15
Wersja XML