Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE KONKURS NA ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NAD MORZEM Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH W 2013R

UWAGA!

Zmiany w treści ogłoszenia - publikacja dnia 21  maja 2013 r.

Pkt. 2 ogłoszenia brzmi następująco:

2. Wysokosć środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Środki na realizację zadania w roku 2013 wynoszą 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) z tego:

1/. 10.000 zł dla osób z 100% sifinansowaniem kosztu jednostkowego z dotacji.

2/. 5.000 zł dla osób z 80% dofinansowaniem kosztu jednostkowego z dotacji.*

3/. 5.000 zl dla osób z 70% dofinansowaniem kosztu jednostkowego z dotacji.*

* W przypadku braku możliwości wykorzystania dofinansowania, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2 i 3, środki przeznaczone będą na finansowanie jak w pkt. 2 ppkt. 1.

Pkt. 6 ust. 1 ogłoszenia brzmi następująco:

1. Oferty należy składać w terminie do 10 czerwca 2013 r. do godz. 8.30, oddzielnie na każdy rodzaj finansowania jak w pkt. 2 ogłoszenia.

Pkt. 9 ust. 1 ogłoszenia brzmi następująco:

1. Oświadczenie organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej, że zapoznała się z warunkami umowy stanowiącej załącznik nr 2 i z drukiem sprawozdania końcowego, stanowiącego załącznik nr 3 do konkursu ofert, który odbędzie się w dniu 10 czerwca 2013 r., oraz przyjmuje realizacje zadania bez zastrzeżeń.   

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc

DOCzałącznik nr 2 wzór umowy.doc

DOCZałącznik nr 3 sprawozdanie.doc
 

 

Podmiot udostępniający: REF.OR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: O.Zietara
Data wytworzenia: 17.05.2013r

 


JPEGskan23498.jpeg

JPEGskan23499.jpeg

DOCzałącznik nr 2 wzór umowy.doc

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc

DOCZałącznik nr 3 sprawozdanie.doc

Wersja XML