Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie dla terenu w obrębie Długopole Górne wraz z prognozą .......

Brak opisu obrazka

  1. Zmiana studium:

PDFD-ugopole-Grn_prognoza_studium_tekst.pdf

Brak opisu obrazka

 

2. Tom I:

 PDFstudium 1999.pdf

PDFzalaczniki tekstowe_zabyttki_SWOT.pdf

JPEGrys1 uwarunkowania przyrodnicze mały.jpeg

JPEGrys2 uwarunkowania kulturowe mały.jpeg

JPEGrys3 uwarunkowania zewnętrzne mały.jpeg

JPEGrys4 struktura własności mały.jpeg

JPEGrys5 kierunki gmina ujednolicone mały.jpeg

JPEGrys6 kierunki miasto mały.jpeg

3. Tom II zmiana;

PDFteskt zmiana studium Dlugopole Gorne.pdf

JPEGrysunek uwarunkowania_zmiana mały.jpeg

JPEGrysunek kierunki_zmiana mały.jpeg

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-08-07


JPEGogłoszenie burmistrza.jpeg

PDFD-ugopole-Grn_prognoza_studium_tekst.pdf

JPEGstudium_prognoza rysunek mały.jpeg

JPEGrys1 uwarunkowania przyrodnicze mały.jpeg

JPEGrys2 uwarunkowania kulturowe mały.jpeg

JPEGrys3 uwarunkowania zewnętrzne mały.jpeg

JPEGrys4 struktura własności mały.jpeg

JPEGrys5 kierunki gmina ujednolicone mały.jpeg

JPEGrys6 kierunki miasto mały.jpeg

PDFstudium 1999.pdf

PDFzalaczniki tekstowe_zabyttki_SWOT.pdf

JPEGrysunek kierunki_zmiana mały.jpeg

JPEGrysunek uwarunkowania_zmiana mały.jpeg

PDFteskt zmiana studium Dlugopole Gorne.pdf

Wersja XML