Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie mostu w km 37+152 drogi krajowej nr 33 w miejscowości Międzylesie oraz wynikająca z niej koncepcja przebudowy obiektu

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr ITiG.603.2.2013 z dnia 22 marca 2013 r.


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
 

2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr ITiG.603.2-1.2013 z dnia 29 marca 2013 r.

 Brak opisu obrazka

3. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr ITiG.603.2-2.2013 z dnia 29 marca 2013 r.

 Brak opisu obrazka

4. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kłodzku  nr ITiG.603.2-3.2013 z dnia 29 marca 2013 r.

 Brak opisu obrazka

5. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr ITiG.603.2-P.2013 z dnia 10.05.2013 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

6. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr ITiG.603.2-Z.2013 z dnia 10.05.2013 r. w sprawie zawieszenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Brak opisu obrazka

7. Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr ITiG.603.2-6.2013.2014 z dnia 21.01.2014 r. w sprawie zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie Przebudowy układu kominukacyjnego w obrębie mostu w km 37+152 drogi krajowej nr 33 w miejscowości Międzylesie oraz wynikająca z niej koncepcja przebudowy obiektu.

Brak opisu obrazka

8. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie ITiG.603.2-D.2013/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

9. Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie ITiG.603.2-7.2013.2014 z dnia 13 marca 2014 r.

Brak opisu obrazka

10. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie ITiG.603.2-D-2.2013.2014 z dnia 5 maja 2014 r.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

11. Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie ITiG.603.2-8.2013.2014 z dnia 26 maja 2014 r.

Brak opisu obrazka

12. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie ITiG.603.2-D-3.2013.2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML