Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedsięwzięcie Budowa Elektrowni Wiatrowej o mocy 2,0 MW w miejscowości Lesica

1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr RGG.603.2/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 2. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr RGG.603.2-4/2011 z dnia 31.08.2011 r. o zawiadomieniu stron postepowania.

 Brak opisu obrazka

3. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr RGG.603.2-5/2011 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

4. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr RGG.603.2-6/2011 z dnia 27.10.2011 r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Brak opisu obrazka

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Kosacz
Data wytworzenia: 2011-11-24


JPEGobwieszczenie1.jpeg

JPEGobwieszczenie2.jpeg

JPEGobwieszczenie.jpeg

JPEGpostanowienie1.jpeg

JPEGpostanowienie2.jpeg

JPEGpostanowienie3.jpeg

JPEGPostanowienie.jpeg

Wersja XML