Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Podstawa prawna art.3 ust 2 pkt. 6a Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. Firma: Apteka "Pod Slowikiem" Maria Słowik  Plac Wolności 34/7 

                                                   Międzylesie

2. Adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym punktów sprzedaży sprzętu:  Apteka "Pod Słowikiem" Maria Słowik Plac Wolności 34/7 Międzylesie

WAŻNE

 DOTYCZY SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKRTONICZNEGO     (CIŚNIENIOMIERZE,GLUKOMETRY ITP)  PRZY ZAKUPIE  SPRZĘTU NOWEGO TEGO SAMEGO RODZAJU

 

Brak opisu obrazka

 

informację wytworzył(a): Ref. IT
za treść odpowiada: Monika Harasińska
data wytworzenia: 07.01.2009r.


JPEGpunkt skupu.jpeg

Wersja XML