Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzylesie

Brak opisu obrazka

 

 PDFZalozenia do planu energii dla G Miedzylesie-2011.pdf

Podmiot udostępniający: ref. IT
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Franciszek Łuszczki
Data wytworzenia: 2012-05-22


JPEGobwieszczenie zalozenia.jpeg

PDFZalozenia do planu energii dla G Miedzylesie-2011.pdf

Wersja XML