Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE w sprawie PKN ORLEN

             

                 Burmistrz

Miasta i Gminy Międzylesie

Międzylesie, 2007-10-31

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zgodnie z art. 31, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006r.  Nr 129, poz. 902 ze zm.) - informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa urządzeń technologicznych, infrastruktury przy istniejącej stacji paliw PKN ORLEN, ul. Warszawska 17, 57-530 Międzylesie, budowa zjazdu z drogi” ( działki nr 39/1(stacja), 432/1(wjazd), 443(ul. Warszawska) obręb  Międzylesie ).

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Na podst. art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem inwestora oraz raportem oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57 –530 Międzylesie, Referat Infrastruktury Technicznej, pokój nr 22.  

Ponadto informuję o możliwości składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

 

 

                                                                                                                  Burmistrz          

                                                                                                         Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Ref.IT
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: K.Ważgint
Data wytworzenia: 06.11.2007
Wersja XML